Allgemeine Informationen

Musikschule 28 Slovenska glasbena šola dežele Koroške/Slowenische Musikschule des Landes Kärnten

Allgemeine Information / Splošne informacije


Die Slowenische MS besteht seit 1978 und wurde bis 2015 als Privatschule geführt.

Seit 1. Juli 2015 ist sie die 28. Musikschule des Landes mit dem Schwerpunkt der slowenischen Unterrichtssprache. Sie unterscheidet sich von den anderen MS darin, dass an 16 Standorten im zweisprachigen Siedlungsgebiet der Unterricht von 20 zweisprachigen LehrerInnen in slowenischer Sprache vermittelt wird. Die Slowenische MS ist ein wesentlicher Faktor für die kulturelle und sprachliche Entwicklung der slowenischen Volksgruppe und hat natürlich auch verbindenden Charakter.


Slovenska glasbena šola je bila ustanovljena leta 1978 in je od 1. julija 2015 naprej integrirana

v glasbene šole dežele Koroške. Od ostalih glasbenih šol se razlikuje predvsem v tem, da je učni jezik slovenski in da so oddelki v 16 krajih na dvojezičnem ozemlju.

S tem imajo šolarke in šolarji na celotnem dvojezičnem ozemlju možnost pouka v slovenščini. Ta pouk posreduje 20 dvojezičnih učiteljic/učiteljev.

Slovenska glasbena šola je zelo močan faktor za razvoj slovenske kulture in slovenskega jezika in ima močno povezovalno funkcijo.